Үйл ажиллагаа хариуцсан менежер: 9976 - 5808

Энэ дугаар www.negdeh.mn сайтын дугаар юм. Сонирхож байгаа байгууллагын дугаарыг тухайн хуудсаас харна уу!